loading...
loading...
ViDiHi
ViDiHi 16 Dec 2018
1
watermark logo
loading...
loading...

Tiếp theo

Những cô gái trong thành phố tập 3: Bị khách chơi xấu, Trúc dùng chiêu
24 Jan 2019
Những cô gái trong thành phố tập 3: Bị khách chơi xấu, Trúc dùng chiêu
ViDiHi · 10 lượt xem

Le Dung Vova

 55 lượt xem
tại

CƠ QUAN NÀO GIÁM SÁT ?

Tư pháp bát nháo, hành pháp tào lao !

Vova phone/whatsApp 0983839610
#ttxvh #chtv #tuphapbatnhao

Hệ thống tư pháp chuệch choạc, bê bối !
Bao giờ thì Quốc hội Việt nam, Nhà nước Việt Nam có hệ thống Tư pháp có chuẩn mực, giám sát được các cơ quan hành pháp làm việc theo đúng chuẩn mực ?
Một điều tra viên khi nào thì được phép viết giấy mời/ triệu tập gửi công dân : mời/ triệu tập cho vui ? Cho có việc ? Thích thì viết ...?
Vai trò giám sát hành pháp được giao cho Tư pháp ra sao, kiểm sát như thế nào chỉ riêng một vấn đề đơn giản như nêu trên ?
Các cơ quan hành pháp đào tạo cho nhân viên, công chức của mình nghiệp vụ về pháp lý ra sao, theo Luật nào ?
——-
Bảo sao mỗi năm nhà nước thống kê sơ bộ có tới hàng năm sáu ngàn văn bản được các cấp từ trung ương đến xã phường ban hành vi hiến, trái pháp luật !
Ủy ban Tư pháp Quốc hội chịu trách nhiệm ra sao về việc này ? Ai giám sát ủy ban này, ai giám sát Quốc hội nữa ?

Hiển thị nhiều hơn
loading...
loading...
Nhận xét bằng Facebook

Tiếp theo

Những cô gái trong thành phố tập 3: Bị khách chơi xấu, Trúc dùng chiêu
24 Jan 2019
Những cô gái trong thành phố tập 3: Bị khách chơi xấu, Trúc dùng chiêu
ViDiHi · 10 lượt xem

loading...
loading...